Guialmons

Baixa Segarra

Guialmons (696 m) és un nucli de població del municipi de les Piles, a la Conca de Barberà. L’església de Santa Maria de Guialmons, d’estil romànic, domina la població, de carrers de fort pendent.

El lloc de Guialmons apareix documentat per primera vegada l’any 1080 amb la grafia Gisalmon. El Castell de Guialmons es menciona el 1132 com a propietat de la família Timor (una nissaga emparentada amb els Queralt, senyors de Santa Coloma). Al segle xiv la propietat del castell passà a la família Boixadors, mitjançant la unió matrimonial de Francesca de Timor amb Berenguer de Boixadors. Posteriorment, el lloc passà a mans del comte de Savallà, descendent dels Boixadors, el qual mantingué la senyoria sobre l’indret fins a la desamortització del segle xix.

L’església es deuria bastir durant la segona meitat del segle xii, malgrat aparèixer documentada fins al segle xiv, moment en el qual era afavorida per repetides deixes testamentàries, segons consta en els testaments de l’escrivania pública de Santa Coloma de Queralt. No va ser mai parròquia, ja que figura com a sufragània de l’església de Sant Salvador de Figuerola durant aquests anys.

Rutes

Allotjaments

Restaurants

Ajuntament de Les Piles

+34 977 88 10 88
aj.piles@lespiles.cat
C/ Major, 23
Scroll to Top