Política de Privacitat

Política de privacitat

En compliment a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les
seves dades personals s’inclouran en un fitxer del Consell Comarcal de la Conca de Barberà amb la finalitat de poder atendre les seves peticions d’informació.

Scroll to Top