Glorieta

Llogaret agregat a Passanant, situat a la part central del terme. És constituït per unes dotze cases de les quals només dues són habitades de manera permanent. La resta serveixen de segona residència.

Esmentat ja el 1080, la senyoria eminent d’aquest lloc estigué en mans dels Cervera. La població tingué diversos castlans. De la família Cervera passà als Hospitalers, formant part de la Comanda de l’Espluga de Francolí, fins a l’extinció de les Senyories.

Queden restes de l’antic castell de Glorieta i restes de l’antiga església. L’actual està dedicada a l’Assumpció i porta la data de 1814. Al mig del poble hi ha l’antic forn comunal, esmentat ja al segle XVI. Fou utilitzat fins al 1940. L’any 1974, fou dipositada al Museu Diocesà de Tarragona, una bella creu processional gòtica, feta d’argent i esmalts, pertanyent a la parròquia. Cada any és traslladada al poble per la festa patronal.

Rutes

Restaurants

AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL

97789270
administracio@passanantibelltall.cat
Pl. Major, 1
Scroll to Top